Kto może nabyć działkę rolną?

W 2019 roku zmieniła się ustawa dotycząca ustroju rolnego, określająca, jaki grunt może kupić osoba niebędąca rolnikiem. Tak więc, jeśli nie jesteś rolnikiem, możesz nabyć jedynie działkę rolną, której wielkość jest mniejsza niż 1 ha. Jeśli natomiast kupujesz działkę rolną poniżej 30 arów, zakup ten następuje na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

W związku z tym, że Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu, nabycie działki od 30 arów do 99,9999 arów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest zawarcie umowy warunkowej sprzedaży, a dopiero w momencie, kiedy KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu, obie strony mogą zawrzeć umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Jeśli natomiast działka o wielkości od 30 do 50 arów zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, który został wybudowany przed 30.04.2016 r., możesz kupić ją bez prawa pierwokupu. Jeżeli chcesz nabyć działkę rolną o powierzchni większej lub równej 1 ha, wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody KOWR.