Zofipole gm. Igołomia-Wawrzenczyce …

Prezentowana nieruchomość to działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni ponad 15 arów, bezpośrednio przy drodze asfaltowej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zofipole: 15 arów

GOOGLE:
50°04’46.3″N 20°14’25.8″E
50.079528, 20.240500

Wymiary działki:
– długość: ok. 166 m
– szerokość: ok. 47-79 m

WMS, Ewidencja gruntów i budynków: 120602_2.0012.414/2

Identyfikator działki 120602_2.0012.414/2

Województwo:  Małopolskie Powiat:  Krakowski, Gmina: Igołomia-Wawrzeńczyce, Obręb: Zofipole, Numer działki: 414/2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce
———————-
Symbole przeznaczenie terenów:
RM (RM1, RM2) – tereny zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

Za zgodne z planem uznaje się lokalizowanie w terenach o symbolu MU1, MU2, MU3, MW, MR1, MR2, U1, U2, RM1, RM2 stacji paliw płynnych; lokalizacja stacji paliw płynnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, wymaga zastosowania rozwiązań wykluczających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych.
——————–
ustala się minimalną ilość miejsc postojowych (m.p.), zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji, wliczając w bilans również miejsca postojowe w garażach, stosownie do poniższych wymogów:

dla terenów zabudowy zagrodowej RM1, RM2 – 2 m.p./ budynek mieszkalny oraz 1 m.p./100 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
———————-
§ 46. Uchwały-tekst-planu-06-2014
1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH, OGRODNICZYCH (RM: RM1, RM2).
2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty związane z produkcją i przetwórstwem rolno-spożywczym, ogrodniczym lub hodowlanym, tworzące zabudowę zagrodową,
3. Przeznaczenie dopuszczalne: jednorodzinne domy mieszkalne.
4. Przeznaczenie towarzyszące:
1) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, ciągi piesze;
2) miejsca postojowe;
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) obiekty małej architektury;
5) garaże.
5. W granicach terenów RM1, RM2 obowiązuje zakaz lokalizacji wyłącznie budynków mieszkalnych.
6. Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów o symbolu przeznaczenia RM1 – jak dla terenów MR1, dla terenów RM2 – jak dla terenów MR2.
7. Nie określa się wysokości i formy architektonicznej dla obiektów związanych z produkcją rolną i ogrodniczą, przetwórstwem rolno-spożywczym lub hodowlanym; forma obiektów (bryła, rozpiętość, spadek i forma dachu) może być kształtowana w zależności od sposobu użytkowania oraz wymogów konstrukcyjnych i funkcjonalnych obiektów.
8. Nakazuje się sposób zagospodarowania terenu zapewniający możliwość gromadzenia odpadów przed ich wywozem, z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem wód i gruntu.
9. Ścieki technologiczne powstające w lokalizowanych obiektach przed ich zrzutem do odbiorników muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi.

Kupujący nie płaci prowizji.

Dostępne media: Prąd, Woda

MPZP: [LINK DO MPZP]  

RM2: Teren zabudowy zagrodowej

 

👉 12 km od Krakowa

Mapa Google

Zobacz działkę na mapach Google

Mapa Geoportal

Zobacz działkę i jej parametry w Geoportalu.

Cena: 125 000 PLN

8 333 PLN za ar (do negocjacji)

    Zostaw swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać podobne oferty.
    _____________________________________________________

    Foto:

    Media: